×
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Porozmawiaj z naszym specialistą na temat Twoich wymagań Skontaktuj się z nami
Arkusz danych

I. Długość

ICY DOCK gwarantuje, że wszystkie jej produkty są wolne od istotnych wad materiałowych i produkcyjnych przez okres pięciu (5) lat, trzech (3) lat lub dwóch (2) lat od daty zakupu, zgodnie z tabelą "Okres gwarancji na produkt" poniżej.Linia produktów Produkt Gwarancja (lata)
Akcesoria i części Adaptery AM 2
Kable 2
Wentylatory 2
Tace na dyski 2
PCB 2
Seria Czarny Wir Urządzenie i części 3
To byłby DuoSwap Urządzenie i części 3
Byłby to ExpressCage Urządzenie i części 3
Seria EZ-Adapter Urządzenie i części 3
To byłby EZConvert Urządzenie i części 3
Seria EZ-FIT / FLEX-FIT Urządzenie i części 3
To byłby FatCage Urządzenie i części 3
Byłby to FlexCage Urządzenie i części 3
Byłby to flexiDOCK Urządzenie i części 3
Byłby to ICYNano Urządzenie i części 3
Czy MB122 / MB123 Urządzenie i części 3
To byłby ToughArmor Obudowa / Tace na dyski / PCB 5
Wentylatory / Kable 3
TurboSwap Series Urządzenie i części 3II. Możliwość przenoszenia

Gwarancja jest nieprzenoszalna i przysługuje tylko pierwszemu właścicielowi produktu. Do wykonania usługi gwarancyjnej wymagany jest dowód zakupu.


III. Środki zaradcze dotyczące produktów

ICY DOCK, według własnego uznania, naprawi lub wymieni każdą część swojego produktu, która okaże się wadliwa z powodu niewłaściwego wykonania lub materiałów użytych przez ICY DOCK. Części naprawcze lub produkty zamienne będą albo nowe albo odnowione tak aby funkcjonalnie odpowiadały nowym. Produkty, które zostały naprawione/wymienione będą objęte gwarancją przez pozostałą część okresu gwarancyjnego lub przez trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Wszystkie zwroty gwarancyjne muszą być otrzymane przez ICY DOCK przed dostarczeniem produktów naprawionych lub zamiennych.


IV. Gwarancja obejmuje

Gwarancja obejmuje wyłącznie części i robociznę produktów ICY DOCK. ICY DOCK nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które zostały uszkodzone w wyniku nieprawidłowego używania lub zaniedbania, nie ponosi również odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. Jakiekolwiek normalne zużycie, w tym między innymi uszkodzenia kosmetyczne, nie są objęte gwarancją ICY DOCK.


Ograniczona gwarancja traci ważność pod następującymi warunkami:


1. Wszelkie produkty, na których numer seryjny został zniekształcony, zmodyfikowany lub usunięty.
2. Uszkodzeń lub awarii spowodowanych nadużyciem, zaniedbaniem, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, nieprzestrzeganiem instrukcji oraz działaniem siły wyższej.
3. Nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji


Gwarancją ICY DOCK nie są objęte następujące element:


1. Produkty bez wystarczającego dowodu zakupu
2. Zakupów od nieautoryzowanych sprzedawców
3. Przedmiotów zakupionych z drugiej ręki
4. Rzeczy zgubionych lub skradzionych
5. Przedmioty, których okres gwarancji upłynął
6. Sprawy niezwiązane z jakością
7. Napraw dokonywanych przez osoby trzecie
8. Materiały opakowaniowe dołączone do produktu lub używane wraz z nim
9. Uszkodzeń pochodzących z zewnątrz
10 Opłaty za demontaż lub instalację
11. Wszelkie wady wynikające z uszkodzenia przesyłki
12. Jakichkolwiek szkód przypadkowych lub wynikowych, które wystąpią w produktach nie wyprodukowanych przez ICY DOCK
13. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów (w tym między innymi: upadki, ekstremalne temperatury, woda, niewłaściwa obsługa urządzeń)


V. Ograniczenia odpowiedzialności

Gwarancje wyszczególnione w niniejszej umowie zastępują wszystkie inne gwarancje. ICY DOCK wyraźnie zrzeka się wszelkich innych gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw stron trzecich w odniesieniu do dokumentacji i sprzętu. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik ICY DOCK nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian, rozszerzania lub uzupełniania niniejszej gwarancji. W żadnym wypadku firma ICY DOCK ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty nabycia zastępczych produktów lub usług, utracone zyski, utratę informacji lub danych, nieprawidłowe działanie komputera lub jakiekolwiek inne specjalne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody wynikające w jakikolwiek sposób ze sprzedaży, użytkowania lub niemożności użytkowania jakiegokolwiek produktu lub usługi firmy ICY DOCK, nawet jeżeli firma ICY DOCK została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku odpowiedzialność ICY DOCK nie może przekroczyć rzeczywistej kwoty zapłaconej za przedmiotowe produkty. ICY DOCK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do tego produktu bez uprzedzenia lub ponoszenia dodatkowej odpowiedzialności.

VI. Procedura gwarancyjna (upoważnienie do zwrotu towaru)

Wszystkie produkty zwracane do ICY DOCK wymagają numeru RMA (Return Merchandise Authorization). Każdy produkt otrzymany bez wcześniejszego upoważnienia zostanie odrzucony lub wyrzucony według naszego uznania. Aby uzyskać numer RMA, należy wypełnić formularz RMA online, wysłać do nas e-mail z kopią dowodu zakupu i wypełnić formularz w całości. Niekompletne formularze lub formularze bez dowodu zakupu nie będą brane pod uwagę.

Po zatwierdzeniu numeru RMA zostanie on nadany pocztą elektroniczną. Należy starannie zapakować produkt i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wiadomości e-mail. ICY DOCK nie ponosi odpowiedzialności za produkty uszkodzone podczas transportu. ICY DOCK nie ponosi również odpowiedzialności za brakujące akcesoria. NIE WOLNO dołączać akcesoriów (chyba że stanowią one część problemu) do przesyłki do ICY DOCK. Wyślij produkt do Mospan, ul. Zamiany 16/LU201, 02-786 Warszawa.

Numer RMA jest ważny tylko przez 30 dni. Jeśli ICY DOCK nie otrzyma towarów objętych RMA w ciągu 30 dni, numer RMA zostanie unieważniony. ICY DOCK nie ponosi odpowiedzialności za paczki zagubione podczas transportu, dlatego zalecamy korzystanie z usług firmy kurierskiej oferującej usługę śledzenia przesyłki. W okresie gwarancyjnym produkt zostanie naprawiony lub wymieniony bez opłat, z wyłączeniem kosztów wysyłki i obsługi do ICY DOCK. Ponadto, użytkownik nie zostanie obciążony kosztami wysyłki produktów zamiennych.


VII. Serwis pozagwarancyjny

W przypadku produktów, które nie są już objęte gwarancją lub których gwarancja została unieważniona, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 405 80 80 lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@icydock.pl w celu sprawdzenia, czy produkt kwalifikuje się do naprawy i uzyskania wyceny naprawy. Jeśli produkt zostanie zaakceptowany, należy postępować zgodnie ze standardową procedurą RMA w celu odesłania go do nas. Po otrzymaniu wyceny naprawy, wszelkie zmiany kosztów naprawy zostaną odnotowane przed jej wykonaniem. Jeśli nie otrzymamy kosztów naprawy, produkt zostanie odesłany na koszt użytkownika. Jeśli użytkownik odmówi zapłacenia za przesyłkę zwrotną, produkt zostanie wyrzucony, a firma ICY DOCK nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.


VIII. Pomoc techniczna

Skontaktuj się z nami: +48 22 405 80 80
E-mail: zamowienia@icydock.pl


IX. Prywatność

Wszelkie informacje podane w formularzu RMA są wykorzystywane wyłącznie do celów niniejszej transakcji RMA. ICY DOCK w żadnym wypadku nie udostępni informacji o użytkowniku żadnej firmie zewnętrznej ani nie wykorzysta ich do innych celów niż cele niniejszej transakcji RMA.

X. Prawo lokalne a gwarancja

Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą również przysługiwać inne prawa wynikające z przepisów prawa lokalnego. Prawa te mogą się różnić.

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
ZATWIERDŹ WYCZYŚĆ ANULUJ
Nie możesz znaleźć odpowiednich produktów? Prześlij swoją prośbę TUTAJHERE
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę naszej witryny   Więcej informacji
Rozumiem